Vergoeding door verzekeraars

fagt beroepsverenigingIk ben aangesloten bij de FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten). Deze beroepsvereniging houdt een kwaliteitstoetsing in d.m.v. opleidingseisen en een bezoek aan de praktijk. De aangesloten leden worden door een groot aantal verzekeraars erkend voor een vergoeding in het kader van alternatieve geneeswijzen. Bij FAGT aangesloten verzekeraars.

Afhankelijk van je persoonlijke  polisvoorwaarden  (aanvullende verzekering) kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vergoeding van de behandeling. Dit is een lijst van verzekeraars waarvan bij de FAGT bekend is dat ze vergoeden. Bij deze verzekeraars ben ik bekend met een code als geregistreerde therapeut. Deze code staat ook vermeld op mijn facturen.

RBCZ RegisterDe FAGT is aangesloten bij het overkoepelend orgaan, de stichting RBCZ (HBO-Register van Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Deze organisatie certificeert en registreert therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg.  Informatie over de stichting vind je op de site van RBCZ. RBCZ bewaakt de kwaliteit van de BCZ registertherapeut door middel van het klacht- en tuchtrecht, dat is vastgelegd in het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (TCZ).

Vergoeding

Je rekent rechtstreeks bij mij af en om voor vergoeding in aanmerking te komen, dien je de factuur bij je verzekeraar in. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts of specialist. De tarieven van de behandeling zijn hier terug te vinden.

Shiatsu behandeling

Hoe werkt shiatsu therapie, ervaar het zelf

TOP